Αλλαγές στην κατανομή των Τμημάτων στους Τομείς των ΕΠΑΛ.

Υπουργική Απόφαση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας που μετονομάζει στο Μηχανογραφικό των ΕΠΑΛ τα Τμήματα που μεταφέρθηκαν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Η απόφαση

Δείτε τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης και το έτος εφαρμογής τους.

  • Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, επέρχονται οι εξής αλλαγές: 

* Το Τμήμα από το 2025-2026 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.
** Το Τμήμα από το 2025-2026 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας. 

  • Στον πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: 

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

  • Στον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

  • Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

  • Στον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, επέρχονται οι εξής αλλαγές:
  • Στον πίνακα της παρ. 6 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές:
  • Στον πίνακα της παρ. 7 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

  • Στον πίνακα της παρ. 8 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Πληροφορικής, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

  • Στον πίνακα της παρ. 9 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

*το τμήμα από το 2025-2026 αλλάζει έδρα και μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη
**έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 12.

  • Στον πίνακα της παρ. 10 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες όλων των Τομέων, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

* εισαγωγή υποψηφίων το 2025-2026

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content