Αντίστοιχα και Μη Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή.

Δείτε τα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για μετεγγραφή ΕΔΩ

Δείτε τα ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για μετεγγραφή ΕΔΩ

Προσοχή: Η εισαγωγή σας σε ένα από τα παρακάτω Τμήματα δεν σας δίνει δικαίωμα Μετεγγραφής με οποιονδήποτε τρόπο.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content