Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές διδάσκονται το νόημα των μεταφράσεων,
το συντακτικό, τα γραμματικά φαινόμενα, την ετυμολογία των λέξεων,
όπως και να απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου με αποτελεσματικότητα.
Η μελέτη των αρχαίων συνδέεται συχνά με άλλα μαθήματα,
όπως η γλώσσα και η λογοτεχνία.
Μέσα από τη μελέτη αυτή, οι μαθητές αποκτούν όχι μόνο γνώσεις,
αλλά και κριτική σκέψη και έναν εμπλουτισμένο πνευματικό πλούτο
που θα τους συνοδεύσει στο μέλλον τους.

Skip to content