ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε του οριστικούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2023 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

Από τους πίνακες που δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ θα προκύψουν αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στα σχολεία όλης της χώρας την ερχόμενη σχολική χρονιά. Μάλιστα οποία διορισμοί αποφασίσει ο ΑΣΕΠ θα γίνουν από αυτούς τους πίνακες.

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιευτούν αφού σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι Υποψήφιοι που έχουν απορριφθεί εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) οποίος εμφανίζεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι πίνακες αυτοί θα ισχύουν συνολικά για τρία χρόνια από την έκδοση τους.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα.

Skip to content