ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Ξεκινούν οι αιτήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ξεκινά τη Δευτέρα 27 Μαΐου η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ, με αριθμό 3Κ/2024 για την πρόσληψη 59 υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η νέα προκήρυξη μονίμων, αφορά πτυχιούχους ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη, αμέσως μετά τον Πίνακα Θέσεων που εξέδωσε το ΑΣΕΠ, είχε μικρή καθυστέρηση λόγω των αργιών του Πάσχα.

Οι ειδικότητες για την προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ είναι οι εξής: 

  • ΤΕ Γραφιστών
  • ΤΕ Γραφικών Τεχνών ΕΙΔ. Γραφικών Τεχνών
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων
  • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • ΔΕ Βιβλιοδετών
  • ΔΕ Καταμετρητών
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
  • ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων

Συγκεκριμένα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή των υποψηφίων προβλέπει η προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο.

Ειδικότερα:

  • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ, να έχουν γεννηθεί από το 1989 έως το 2003 (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΤΕ Γραφικών Τεχνών.
  • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ, να έχουν γεννηθεί από το 1989 έως το 2003 (ΔΕ Καταμετρητών, ΔΕ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, ΔΕ Βιβλιοδετών).

Εκδόθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η 3Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη.

Skip to content