ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Τελειώνει η προθεσμία για τις μόνιμες θέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο.

Σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Τράπεζα Ελλάδος (ΤτΕ) και Εθνικό Τυπογραφείο. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και τελειώνει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Μέσω του διαγωνισμού ζητούνται πτυχιούχοι Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο:

 • ΤΕ Γραφίστες
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Βιβλιοδέτες
 • ΔΕ Καταμετρητές
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • ΔΕ Πιεστές/Λιθογράφοι

Οι περιοχές στις οποίες απευθύνεται η προκήρυξη:

 • Θεσσαλονίκη
 • Καβάλα
 • Ιωάννινα
 • Λάρισα
 • Μεσσηνία
 • Αθήνα
 • Ρόδος
 • Χανιά
 • Ηράκλειο Κρήτης

Τα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή των υποψηφίων που προβλέπει η προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος και το Εθνικό Τυπογραφείο. Ειδικότερα:

 • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ, να έχουν γεννηθεί από το 1989 έως το 2003 (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΤΕ Γραφικών Τεχνών.
 • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ, να έχουν γεννηθεί από το 1989 έως το 2003 (ΔΕ Καταμετρητών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, ΔΕ Βιβλιοδετών).

Απευθυνθείτε στο έμπειρο τμήμα αιτήσεων του Όμιλου Ευκλείδης για την Υποβολή της αίτησης σας και την  Δημιουργία Μητρώου.

Skip to content