ΑΣΕΠ 4Κ/2023: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα εξήντα έξι (66) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 4Κ/2023 του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται από Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024
και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Στις 05/06/2024, εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.10.2023) που αφορά, μεταξύ άλλων, στην πλήρωση εξήντα έξι (66) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απευθυνθείτε στο έμπειρο τμήμα αιτήσεων του Όμιλου Ευκλείδης για την Δημιουργία Μητρώου
και την επίκληση των δικαιολογητικών.

Skip to content