ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Νέα προκήρυξη μονίμων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε η προκήρυξη 4Κ/2024 για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω του διαγωνισμού αυτού επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
  • ΠΕ Μηχανικών (Διάφορες Ειδικεύσεις)
  • ΠΕ Πληροφορικής 
  • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού 
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μίας (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Skip to content