ΑΣΕΠ 4Κ/2024: Προκήρυξη για 2.000 Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η προκήρυξη 4Κ/2024 που θα σταλεί σύντομα για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο θα αφορά στην πρόσληψη 2.000 μονίμων ΑμεΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι της νέας προκήρυξης μονίμων για ΑμεΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Οι θέσεις αφορούν μόνο υποψηφίους άμεσης ΑμεΑ.
  • Οι μόνιμες θέσεις κατανέμονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής)
  • Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ με το σύστημα των μορίων.

Απευθυνθείτε στο έμπειρο τμήμα αιτήσεων του Όμιλου Ευκλείδης για την Υποβολή Έγκυρης Αίτησης και την Δημιουργία Μητρώου.

Skip to content