ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Καλεί το ΑΣΕΠ να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους οι υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ.

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 5Κ/2023 του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

Καλούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους.

Η διαδικασία αυτή αφορά την κάλυψη 696 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Η διαδικασία αποστολής δικαιολογητικών ξεκινά στις 3 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Όσοι υποψήφιοι βρίσκονται στον προσωρινό πίνακα και δεν αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στον ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Σύμφωνα με την σχετική σύσταση του υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων οι υποψήφιοι αναγράφονται μόνο με τον αριθμό μητρώου της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Εφόσον, οι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ και η αίτηση τους βρίσκεται σε κατάσταση «αναμονής δικαιολογητικών», πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Να συνδεθούν στις ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ,
  • Να καταχωρήσουν στο Μητρώο τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κάποιο προσόν δεν υπάρχει σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο». Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.
  • Να επιλέξουν την ηλεκτρονική αίτηση της εν λόγω προκήρυξης και να πατήσει το κουμπί «Επεξεργασία». Σημείωση: Κατά την επεξεργασία της αίτησης του Β΄ Σταδίου δεν επιτρέπονται μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων που καταχωρίστηκαν κατά το Α΄ Στάδιο.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Οι υφιστάμενες εγγραφές του Μητρώου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (επικληθούν) εφόσον είναι ορθές. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργείτε νέες ανά προκήρυξη.

Χρήσιμες Οδηγίες για την Προκήρυξη:

Απευθυνθείτε στο έμπειρο τμήμα αιτήσεων του Όμιλου Ευκλείδης για την Δημιουργία Μητρώου
και την επίκληση των δικαιολογητικών.

Skip to content