ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τελειώνει η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών για τα Νοσοκομεία.

Μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 θα πρέπει να έχουν σταλεί τα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους για την προκήρυξη 5Κ/2023 για τα Νοσοκομεία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) έτσι ώστε να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες.

Η διαδικασία λήγει την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Τονίζουμε ότι όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα και δεν αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό υποψηφίου οποίο αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Εφόσον, οι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ και η αίτηση τους βρίσκεται σε κατάσταση «αναμονής δικαιολογητικών», πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Να συνδεθούν στις ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ,
  • Να καταχωρήσουν στο Μητρώο τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κάποιο προσόν δεν υπάρχει σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο». Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.
  • Να επιλέξουν την ηλεκτρονική αίτηση της εν λόγω προκήρυξης και να πατήσει το κουμπί «Επεξεργασία». Σημείωση: Κατά την επεξεργασία της αίτησης του Β΄ Σταδίου δεν επιτρέπονται μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων που καταχωρίστηκαν κατά το Α΄ Στάδιο.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Οι υφιστάμενες εγγραφές του Μητρώου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (επικληθούν) εφόσον είναι ορθές. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργείτε νέες ανά προκήρυξη.

Χρήσιμες Οδηγίες για την Προκήρυξη:

Απευθυνθείτε στο έμπειρο τμήμα αιτήσεων του Όμιλου Ευκλείδης για την Δημιουργία Μητρώου
και την επίκληση των δικαιολογητικών.

Skip to content