Βιολογία Γ΄ Λυκείου

Η βιολογία επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν τη ζωή σε κάθε επίπεδο,
από το μικροσκοπικό κύτταρο έως τα οικοσυστήματα.
Εξερευνώντας την κυκλοφορία της ενέργειας και την εξέλιξη των ειδών,
οι μαθητές αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής.
Από την ανάλυση των γονιδίων μέχρι τη μελέτη του μικροβιώματος,
οι μαθητές εξερευνούν τον κόσμο της επιστήμης.
Είναι δυναμική και συνδέεται στενά με τις τρέχουσες εξελίξεις.
Μέσα από την ανακάλυψη γενετικών μηχανισμών και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της βιολογίας στην καθημερινή ζωή.
Το μάθημα παρέχει τις βάσεις για μελλοντικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες στον τομέα της ιατρικής,
της έρευνας, της περιβαλλοντικής επιστήμης και πολλών άλλων.

Skip to content