Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών τους ομίλου Ευκλείδης γίνεται με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Τα έμπειρα στελέχη μας σχεδιάζουν τα προγράμματα της κάθε τάξης σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα και τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση τρίωρων γραπτών διαγωνισμών εκτός ωρών διδασκαλίας κυρίως στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχουν θετικά αποτελέσματα πως τους μαθητές. τα αποτελέσματα αυτά είναι ότι τους βοηθούν να εμπεδώσουν ότι έχουν διαταχθεί, να αξιολογηθούν και να συνηθίσουν της διαδικασία της επίσημης εξέτασης.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των μαθητών μας και η επιτυχία τους στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Σπουδές

 Αρχαία Ελληνικά
 Λατινικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Ιστορία

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Σπουδές

 Μαθηματικά Προσανατολισμού
 Χημεία
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Φυσική

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδές Υγείας

 Βιολογία
 Χημεία
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Φυσική

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

 Μαθηματικά Προσανατολισμού
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Οικονομία
 Πληροφορική
Skip to content