Δημιουργία Μητρώου ΑΣΕΠ.

Το μητρώο ΑΣΕΠ είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος στον οποίο υπάρχουν τα προσόντα σας, δηλαδή τα έγγραφα που διαθέτετε (π.χ. πτυχία, αγγλικά, υπολογιστές, εργασιακή εμπειρία). 

Η δημιουργία ενός σωστού μητρώου (που περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) διασφαλίζει όλα τα μόρια από την συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. 

Το μητρώο δημιουργείται μια φορά και μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής βασικών στοιχείων του υποψηφίου,  η προσθήκης νέων δικαιολογητικών. Στον Όμιλο Ευκλείδη μπορούμε να αναλάβουμε την δημιουργία του μητρώου σας, καθώς και την επικαιροποίηση και τον έλεγχο στοιχείων σε ήδη υπάρχον προφίλ, για να δηλώσετε υποψηφιότητα σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

Αξιοποιήστε την Υπηρεσία μας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

στο τηλέφωνο:
+30 2552027546

και μέσω e-mail: 
info@omiloseukleidi.gr

Skip to content