Εγκύκλιος για την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2024.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο σχετικά με την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2024.

Στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει ενταχθεί αρχείο του υπουργείου, όπου είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας, ώστε να μην μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται.

Δείτε στην εγκύκλιο θέματα σχετικά με:

  • Τις οδηγίες προς τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης, για το συντονισμό, την οργάνωση και την διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Το σχετικό νομικό πλαίσιο.
  • Τα εξεταστικά κέντρα.
  • Τα περιφερειακά όργανα διεξαγωγής εξετάσεων.
  • Τον ορισμό επιτηρητών.
  • Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια.
  • Τα βαθμολογικά κέντρα.
  • Τις επιτροπές εξέτασης υποψήφιων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Την υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Την διακίνηση γραπτών – βαθμολόγηση.
Skip to content