Εκτίμηση για τη διαμόρφωση των ΕΒΕ 2024.

Μελέτη του Στράτου Στρατηγάκη.

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης των ΕΒΕ στηρίζεται στα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 28/6. Την ίδια μέρα ολοκληρώθηκαν και οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Οι βαθμοί τους θα ανακοινωθούν αργότερα. Συνεπώς στην εκτίμηση διαμόρφωσης των ΕΒΕ δεν περιλαμβάνονται οι σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σ’ αυτές.

Τα βαθμολογικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας είναι συγκεντρωτικά ανά μάθημα. Λογικό είναι, αλλά αυτό δημιουργεί μία μικρή απόκλιση στις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ. Εμείς δηλαδή γνωρίζουμε ότι σε κάθε μάθημα από το 18 έως το 19 υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει όλους τους βαθμούς ακριβώς, συνεπώς οι υπολογισμοί του Υπουργείου είναι ακριβέστεροι. Συνήθως διαφέρουν από τους δικούς μας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Αυτό που δεν είναι λογικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει τους μέσους όρους των υποψηφίων. Να γνωρίζουμε, δηλαδή, ότι μέσο όρο και στα 4 μαθήματα μεταξύ 18 και 19 έχουν τόσες χιλιάδες υποψήφιοι. Η μη διάθεση αυτών των πληροφοριών μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων που θα ακολουθήσει.

Στον πίνακα βλέπετε την εκτίμησή μας για τη μέγιστη και την ελάχιστη ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο. Αν το Τμήμα που σας ενδιαφέρει περιλαμβάνεται σε δύο ή περισσότερα Πεδία, τότε ως ΕΒΕ λαμβάνεται η χαμηλότερη ΕΒΕ των Πεδίων στα οποία ανήκει το Τμήμα. Αν, για παράδειγμα, ένα Τμήμα ανήκει στο 2ο και στο 4ο Πεδίο τότε η ΕΒΕ γι’ αυτό το Τμήμα θα είναι η ΕΒΕ του 4ου Πεδίου.

Skip to content