Εξετάσεις Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος σχετικά με την πραγματοποίηση των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε την εγκύκλιο που περιέχει οδηγίες για:

  • Την ανάρτηση του προγράμματος των εξετάσεων των Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Σχολεία-Διευθύνσεις.
  • Τον τρόπο εισόδου του/της Διευθυντή/ριας του σχολείου στην ιστοσελίδα.
  • Την περίπτωση τροποποίησης προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών/τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις.
  • Την διαδικασία κλήρωσης θεμάτων για τα προς εξέταση μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης.
  • Την διενέργεια της κλήρωσης.
  • Την περίπτωση που γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα.
  • Την περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων.

Την γενική ευθύνη για την διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ, έχει ο/η Διευθυντής/ρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες ορίζουν υπεύθυνους/ες των διαδικασιών κλήρωσης της Τ.Θ.Δ.Δ.. Τα στοιχεία των τελευταίων καταχωρίζονται έως 10/05/2024 και ώρα 15:00 (Είσοδος ΠΔΕ-ΔΔΕ).

Τα σχολεία και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε. μπορούν από 13/05/2024 – 14/05/2024 να κάνουν δοκιμαστικές κληρώσεις και αιτήματα. 

Η εγκύκλιος 

Skip to content