ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών του Ομίλου Ευκλείδης γίνεται με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Τα έμπειρα στελέχη μας σχεδιάζουν τα προγράμματα της κάθε τάξης σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα και τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση τρίωρων γραπτών διαγωνισμάτων προσομοίωσης εκτός ωρών διδασκαλίας στα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν θετικά αποτελέσματα προς τους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο αφομοιώνουν την ύλη και συνηθίσουν της διαδικασία της επίσημης εξέτασης.

Στόχος μας είναι η επιτυχία στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι μαθητές που θα επιλέξουν το ΕΠΑΛ έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν σε σχολές ανάλογα με τον τομέα αποφοίτησης τους όπως:

Πολυτεχνεία και στα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας σε ποσοστό 5%,
Σε Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα σε ποσοστό 10%,
Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 20%,
Στις Στρατιωτικές Σχολές σε ειδικό ποσοστό σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας.

Οι έμπειροι καθηγητές μας είναι δίπλα στους μαθητές για να τους καθοδηγούν στις ειδικότητες που θα επιλέξουν να εξεταστούν και σε Γλώσσα Λογοτεχνία και Μαθηματικά.

Πρόγραμμα Σπουδών

Skip to content