Η ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Άρθρο – Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Αρκετά λάθη γίνονται στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Επειδή τα περισσότερα λάθη επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο αναλύουμε τα συνηθισμένα λάθη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Το λάθος
Κάποιοι υποψήφιοι και οι γονείς τους δηλώνουν όσα περισσότερα τμήματα μπορούν, με το φόβο να μη μείνουν εκτός ΑΕΙ. Το λάθος είναι ότι έτσι δηλώνουν και τμήματα που δεν τους αρέσουν, με αποτέλεσμα να πετύχουν σε τμήμα που δεν θέλουν και, τελικά, να το εγκαταλείψουν. Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Χάνουν και τον έλεγχο της σειρά των Τμημάτων. Ποιο Τμήμα είναι στη θέση 52 και γιατί δεν είναι στην 28.

Το σωστό
Δηλώνουμε λίγες σχολές, ώστε να έχουμε τον έλεγχο της σειράς προτίμησης, αλλά από όλη τη γκάμα των βάσεων· υψηλόβαθμες, μεσαίες και χαμηλόβαθμες, για να εξασφαλίσουμε τη σίγουρη εισαγωγή μας.

 

Το λάθος
Δηλώνουμε τις σχολές με τη φθίνουσα σειρά των βάσεων, ώστε να πετύχουμε στην πιο υψηλόβαθμη σχολή που μπορούμε να πετύχουμε.

Το σωστό
Η φθίνουσα σειρά των βάσεων δεν μας εξασφαλίζει την εισαγωγή μας στη σχολή που επιθυμούμε, αλλά στην πιο περιζήτητη. Σκοπός μας είναι να σπουδάσουμε αυτό που επιθυμούμε και όχι να πετύχουμε στη σχολή με το υψηλότερο κύρος.

Το λάθος
Ψάχνουμε το επάγγελμα που θα έχει ζήτηση στο μέλλον, ώστε να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε εργασία μετά το τέλος των σπουδών μας.

Το σωστό
Οι προοπτικές των πτυχίων στην αγορά εργασίας αλλάζουν απρόβλεπτα. Ακόμη και αν εισαχθούμε σε σχολή με πτυχίο που έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, όπως το πτυχίο των σχολών της πληροφορικής, αν δεν μας αρέσουν οι σπουδές δεν θα γίνουμε καλοί και δεν θα έχουμε, τελικά, δουλειά. Το πιθανό επάγγελμα μπαίνει σε δεύτερο πλάνο. Τώρα επιλέγουμε σπουδές. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι τα μαθήματα που θα κληθούμε να διαβάσουμε στη διάρκεια των σπουδών μας. Μελετάμε τον Οδηγό Σπουδών των τμημάτων που μας ενδιαφέρουν και αφού επιλέξουμε τα τμήματα με πρόγραμμα σπουδών που μας ενδιαφέρει, μετά κοιτάζουμε και τις πιθανές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Το λάθος
Δεν δηλώνουμε μόνο τις σχολές στην πόλη μας, αν, βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα σπουδών και σε άλλη πόλη.

Το σωστό
Δηλώνουμε τις σχολές του επιστημονικού αντικειμένου που μας ενδιαφέρει σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν τμήματα. Όσο μακρύτερα από τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται η έδρα ενός τμήματος, τόσο χαμηλότερη είναι η βάση του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλές οι σπουδές στο τμήμα, επειδή έχει χαμηλή βάση.

Το λάθος
Υψηλή βάση σημαίνει καλή σχολή, χαμηλή βάση σημαίνει λιγότερο καλή σχολή.

Το σωστό
Η βάση μιας σχολής δεν εκφράζει την αξία της. Η βάση εκφράζει μόνο τη ζήτηση για σπουδές σ’ αυτή τη σχολή. Η ζήτηση καθορίζεται από το επιστημονικό αντικείμενο, την έδρα του τμήματος και τη φήμη της. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά επειδή είναι μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα οι περισσότερες σχολές του έχουν χαμηλή βάση. Έχει χαμηλότερη ζήτηση, που διαμορφώνει χαμηλότερη βάση. Η αξία του είναι υψηλή και δεδομένη.

Το λάθος
Οι σπουδές σε άλλη πόλη κοστίζουν 800+ ευρώ το μήνα περισσότερο από τις σπουδές στον τόπο κατοικίας.

Το σωστό
Οι σπουδές σε άλλη πόλη κοστίζουν 800+ ευρώ το μήνα αλλά οι σπουδές εντός έδρας δεν είναι δωρεάν. Ειδικά στην Αθήνα, που είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη, ο φοιτητής είναι όλη μέρα στους δρόμους με αρκετά υψηλό κόστος. Συνεπώς οι σπουδές σε άλλη πόλη δεν κοστίζουν 800+ ευρώ παραπάνω. Η πραγματική διαφορά είναι το ενοίκιο. Μεγαλύτερη σημασία έχει το πτυχίο που θα πάρουμε παρά η πόλη που θα σπουδάσουμε.

Το λάθος
Αν ένας υποψήφιος έχει δηλώσει ένα τμήμα σε υψηλότερη σειρά προτίμησης προηγείται σε σχέση με έναν άλλο που δήλωσε το τμήμα πιο κάτω.

Το σωστό
Δεν έχει σημασία η σειρά προτίμησης. Θα εισαχθεί στο τμήμα ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια και όχι αυτός που το δήλωσε σε υψηλότερη σειρά. Μοναδική εξαίρεση οι σχολές ενστόλων, όπου, μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται αυτός που έχει δηλώσει τη σχολή σε υψηλότερη θέση. Στις υπόλοιπες σχολές σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει ο βαθμός στο μάθημα με τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας. Αν έχουν τους ίδιους συντελεστές βαρύτητας υπάρχει πίνακας με τα μαθήματα που λαμβάνονται υπόψη.

Το λάθος
Δεν πήγα καλά στις Πανελλαδικές, δεν έχω καμία ελπίδα να περάσω σε καλή σχολή.

Το σωστό
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σπουδών για υποψηφίους που πέρασαν το ελάχιστο όριο της ΕΒΕ, αλλά δεν συγκέντρωσαν πολλά μόρια. Υπάρχουν σχολές στην περιφέρεια με αξιόλογο πρόγραμμα σπουδών που δεν συγκεντρώνουν πολλές προτιμήσεις απλά διότι είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκμεταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες σπουδών που σας δίνονται.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content