Ικανοί και μη Ικανοί υποψήφιοι για την Πυροσβεστική.

Κοινοποιούνται οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

  • Δείτε την κύρωση εδώ.
  • Δείτε τον κυρωμένο πίνακα ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων εδώ.
  • Δείτε τον κυρωμένο πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων εδώ.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας 

Skip to content