Ιστορία Γ΄ Λυκείου

Η Ιστορία δεν είναι ένα απλό εξεταζόμενο μάθημα.
Μέσα από την μελέτη της, οι μαθητές θα είναι σε θέση
να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την νέα γνώση,
αλλά και να συνδυάζουν τα κείμενα με τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου.
Επιτυγχάνεται, παράλληλα, μια συναρπαστική περιπλάνηση στα γεγονότα που διαμόρφωσαν το παρόν.
Ας εξερευνήσουμε τη σπουδαιότητα του μαθήματος της Ιστορίας.

Skip to content