Κάντε τώρα μητρώο ΑΣΕΠ για τις αναμενόμενες προκηρύξεις 5.912 θέσεων.

Μέσω της εγγραφής στο μητρώο ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι: 

  1. Παίρνουν μέρος στις αιτήσεις καθώς είναι προαπαιτούμενο για τις αιτήσεις,
  2. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται τα προσόντα και οι ιδιότητες που εξασφαλίζουν τα μόρια του διορισμού.

Το μητρώο ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικό και πρέπει να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα προσόντα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την δημιουργία του μητρώου σας. 

Skip to content