Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η απόφαση αναφέρει για τον αριθμό των εισακτέων το 2024 τα εξής:

Αριθμός εισακτέων

  1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε χίλιους πεντακόσιους εξηνταεννέα (1569) [επτακόσιοι εβδομηντατρείς (773) Πλοίαρχοι και επτακόσιοι ενενηνταέξι (796) Μηχανικοί].

Οι περσινές θέσεις και επιτυχόντες από το Γενικό Λύκειο στον πίνακα που ακολουθεί.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη εισαγωγής.

Η Υπουργική Απόφαση.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content