Λατινικά Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη βασική δομή της γλώσσας.
Η γραμματική, η σύνταξη και το λεξιλόγιο των Λατινικών
αποτελούν το θεμέλιο για την κατανόηση κειμένων
και τη συνεισφορά στον γλωσσικό πλούτο των μαθητών.
Η ανάλυση και η ερμηνεία των κειμένων ενισχύουν την κριτική σκέψη.
Αναπτύσσεται η δυνατότητα αντίληψης του νοήματος και της πρόθεσης των συγγραφέων.

Skip to content