Λογοτεχνικά Κείμενα Α΄ Λυκείου

Η μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων προσφέρει στους μαθητές
τη δυνατότητα να εξερευνήσουν διάφορα λογοτεχνικά έργα,
να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εμβαθύνουν στην κατανόηση του πολιτισμού.
Οι μαθητές εκπαιδεύονται να αναλύουν λογοτεχνικά έργα,
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και ικανότητα ερμηνείας.
Η συζήτηση γύρω από τα θέματα, τους χαρακτήρες και τη δομή των έργων
ενισχύει την αναλυτική τους διάθεση.
Προάγει τη φαντασία, αναπτύσσει τις δεξιότητες ανάλυσης
και συνδέει τους μαθητές με τον πολιτισμό και την ανθρώπινη εμπειρία. ​

Skip to content