Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου

Το μάθημα της γλώσσας αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης,
διότι δεν είναι απλά ένα μάθημα απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων,
αλλά και ένα εργαλείο για την κατανόηση,
την έκφραση και τη σκέψη. Η εκμάθηση της γραπτής και προφορικής έκφρασης
επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους με σαφήνεια και ακρίβεια.
Ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών.
Η ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε γλώσσα
συντελεί στην προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία.

Skip to content