Οδηγίες για την Διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων σε Στρατιωτικές Σχολές.

Κοινοποιήθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωση των των υποψηφίων σχετικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται οι παρακάτω πληροφορίες:

 1. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024.
 2. Πέρας ΠΚΕ: Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
 3. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 15 Απριλίου έως και Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
 4. Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού:
      α. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024.
      β. Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024.
      γ. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24
         (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου
         έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ περιλαμβάνονται Σχετικές Πληροφορίες με τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ΠΚΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

 • στο τηλέφωνο:
  +30 25520 27546
Skip to content