Οικονομία Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα της οικονομίας διαμορφώνει μια εκπαιδευτική προσέγγιση
που αφορά την κατανόηση των οικονομικών διεργασιών που διαμορφώνουν τον κόσμο μας.
Το φροντιστήριο παρουσιάζει στους μαθητές τη βασική οικονομική θεωρία,
εξηγώντας τις έννοιες της προσφοράς, της ζήτησης,
της αγοράς, και του κύκλου της οικονομίας.
Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην εφαρμογή των οικονομικών αρχών σε πραγματικά παραδείγματα,
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναγνωρίζουν τη σημασία των οικονομικών αποφάσεων στην καθημερινή τους ζωή.

Skip to content