Ορισμός συντελεστών βαρύτητας Τμημάτων του ΔΠΘ

Με τη μεταφορά των Τμημάτων της Καβάλας και της Δράμας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έπρεπε να επανακαθοριστούν οι συντελεστές ΕΒΕ και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Επί τη ευκαιρία έγιναν κάποιες μικροαλλαγές, όχι όμως σημαντικές.

Δείτε τους συντελεστές βαρύτητας των Τμημάτων για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας.

Skip to content