Προβολή καινοτόμων δράσεων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την συγκέντρωση και προβολή Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά).

Το πρωτότυπο υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, το υλικό προβολής έργων, καθώς και το υλικό από οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα δράση που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί, θα συγκεντρωθεί και θα διαμοιραστεί, μέσω της σελίδας EDU-GATE στην κατηγορία Καινοτομίες.

Το υλικό θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deti-actions@minedu.gov.gr και σε περίπτωση που χρειάζεται να εμφανίζονται τα πρόσωπα των μαθητών σε φωτογραφίες ή βίντεο, θα είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

Δείτε την εγκύκλιο για περισσότερες λεπτομέςρειες.  

Skip to content