Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Ξεκινά από 01/02/2024 έως και 14/02/2024 η προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr υπάρχει αναρτημένη η προκήρυξη.

 

Skip to content