Προκήρυξη 5Κ/2023 στον τομέα Υγείας.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ,
σχετικά με την πλήρωση 775 μόνιμων υπαλλήλων σε νοσοκομεία όλης της Ελλάδας.
 
Η προκήρυξη αφορά πολλές θέσεις με ειδικότητες αποκλειστικά Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και υποχρεωτικής (ΥΕ) εκπαίδευσης.
 
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης σας και την δημιουργία ή ενημέρωση του μητρώου σας, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως για να πάρετε μέρος.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
  • στο τηλέφωνο:
    +30 25520 27546
Skip to content