Προσθήκη Σχολών σε Πεδία από το 2025.

Επί μέρους αλλαγές θα έχουμε από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025. Αφορούν, κυρίως, στην ένταξη Τμημάτων και σε ένα ακόμη Πεδίο, αλλά και στον καθορισμό του συντελεστή ΕΒΕ των Ραδιοναυτίλων της ΣΜΥΑ.
Οι αλλαγές:

Καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για τους Ραδιοναυτίλους της ΣΜΥΑ.

Προσθήκη σχολών σε Πεδία

1ο Πεδίο
Στο Πεδίο προστίθεται το Τμήμα

2ο Πεδίο
Δεν έχουμε προσθήκη Τμήματος στο Πεδίο.

3ο Πεδίο
Στο Πεδίο προστίθενται τα Τμήματα

4ο Πεδίο
Στο Πεδίο προστίθενται τα Τμήματα

Skip to content