Συντελεστές Βαρύτητας Ραδιοναυτίλων από Πανελλαδικές 2025.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων του Τμήματος Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι.

Προσοχή ισχύει από τις Πανελλαδικές 2025. Δεν θα υπάρχει στο φετινό Μηχανογραφικό η Σχολή. Οι συντελεστές στον Πίνακα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο συντελεστής ΕΒΕ του τμήματος ορίστηκε σε 1, με προγενέστερη απόφαση.

Η Απόφαση

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content