Τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Με Υπουργική Απόφαση τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας εντάσσονται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, εκτός από το 4ο Πεδίο, στο οποίο ήδη ανήκουν. Αυτό θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Η απόφαση αναφέρει:

Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025.

Η απόφαση

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content