Τα 18 Τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.

Μελέτη του Στράτου Στρατηγάκη.

Τα 18 Τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.

Τα Τμήματα Μηχανικών που έχουν κριθεί αντίστοιχα με τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση μπορείτε να δείτε στον πίνακα.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν υπογραφούν και δημοσιευτούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) οι απόφοιτοί τους θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών. Θα μπορούν, δηλαδή, να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως πλήρη μέλη και να υπογράφουν μελέτες, όπως και οι συνάδελφοί τους των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Τμημάτων Μηχανικών αυτών των τριών Πανεπιστημίων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας δεν έχουν ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Θα κριθούν από την αρμόδια επιτροπή στο μέλλον.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αντιστοίχισης των σχολών των Μηχανικών με τις Πολυτεχνικές, είναι λογικό ότι θα ολοκληρωθεί, όσο και αν αργήσει. Φυσικά επειδή ζούμε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν δεν δούμε τα ΦΕΚ με τις υπουργικές αποφάσεις. Να θυμάστε ότι, αν δεν δούμε δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για όλα τα παραπάνω δεν ισχύει τίποτα.

Το ερώτημα, λοιπόν, μετά τους Πολιτικούς Μηχανικούς στο Μετσόβιο να δηλώσω τους Πολιτικούς Μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Πάτρας, έχει νέα δεδομένα και πιθανόν νέες απαντήσεις.

Οι νέες απαντήσεις θα φέρουν αναταράξεις στις βάσεις, με σημαντική άνοδο στα 10 Τμήματα που αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τα υπόλοιπα, τώρα που δρομολογήθηκε η λύση.

Skip to content