Φυσική Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα της φυσικής αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία
που επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν τους νόμους της φύσης,
να κατανοήσουν τις επιστημονικές αρχές.
Οι μαθητές εξασκούνται στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας.
Αναπτύσσουν ικανότητες παρατήρησης, μέτρησης,
συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων
και μεσα από τις εφαρμογες της φυσικής
προάγεται η επιθυμία των μαθητών για συνεχή εξέλιξη και ανακάλυψη.
Μέσα από την ανακάλυψη και την κατανόηση των φυσικών αρχών,
οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται επιστημονικά και αναλυτικά.
Από την κατασκευή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων
έως την κατανόηση της λειτουργίας των συσκευών,
ανακαλύπτεται ο ρόλος της φυσικής στην καθημερινή ζωή.

Skip to content