Χημεία Α' Λυκείου

Η χημεία επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν τη δομή της ύλης
σε ατομικό και μοριακό επίπεδο.
Η κατανόηση των ενvοιών όπως τα άτομα,
τα μόρια και οι χημικές επαναλήψεις είναι βασική για την περαιτέρω μελέτη.
Παρέχει τις βάσεις για σπουδές σε περαιτέρω επίπεδα,
ενώ παράλληλα προετοιμάζει τους μαθητές για επαγγελματικές σταδιοδρομίες
σε τομείς όπως η χημική βιομηχανία, η φαρμακολογία και η ιατρική.
Μέσα από πειραματική μάθηση, συνδέσεις με την καθημερινή ζωή και χρήση τεχνολογικών εργαλείων,
οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται
και να αναλύουν χημικές διαδικασίες.

Skip to content