Όλες οι αλλαγές στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης.

Άρθρο του Στράτου Στρατηγάκη 

Οι αλλαγές που θα γίνουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με σκοπό την ενίσχυσή του θα γίνουν σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση θα ισχύσει από το 2024 (δηλαδή από τις φετινές Πανελλαδικές) και η δεύτερη φάση θα γίνει από του χρόνου, το 2025 δηλαδή. Δείτε όλες τις αλλαγές στον πίνακα ΕΔΩ.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) υλοποιούνται τα εξής προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών:
α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,
β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.
Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content