2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ.

Βγήκε το ΦΕΚ για τον νόμο του 2ου Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και πρόκειται για το νόμο 5085, με αριθμό φύλλου 12. Το ΦΕΚ περιλαμβάνει “Επείγουσες Διατάξεις” που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Η εξέταση θα γίνει με τη μορφή πολλαπλών επιλογών και οι σωστές απαντήσεις των υποψηφίων θα δημιουργούν αθροιστικά τη βαθμολογία του καθενός. 

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πηγάζουν από τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Δοκιμασία Δεξιοτήτων – Εργασιακή Αποτελεσματικότητα, 
  2. Εξέταση Γνώσεων 

Ο Όμιλος Ευκλείδης αναλαμβάνει να ξεκινήσει την εκπαίδευση των ενδιαφερόντων με στόχο τον επιτυχή διορισμό τους στον Γραπτό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Αξιοποιήστε την Υπηρεσία μας.

Skip to content