Νέος Τρόπος Εξέτασης και Αξιολόγησης

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετράμηνων των μαθημάτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., αφορά στα: «Γραπτώς Εξεταζόμενα» και «μη Εξεταζόμενα» μαθήματα.

Α. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Γ’ τάξη)

  • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

β) Εργαστηριακά Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Β. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

β) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

Skip to content