Αλλαγές στην Επαγγελματική Κατάρτηση.

Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας, η νομοθετική πρωτοβουλία που σχεδιάζεται και αφορά σε αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Με τη σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Δημόσια ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Skip to content