ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2023: Δείτε τα αποτελέσματα για 1.843 μόνιμες προσλήψεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.843 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η προκήρυξη αυτή αφορούσε την πλήρωση 1.843 Θέσεων μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς γυμνασίου από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Εκδόθηκαν 06/06/2024 τα οριστικά αποτελέσματα  στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και επισημαίνεται ότι:

  1. Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) του υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση τους,
  2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών βρίσκονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση.

Ενημέρωση των υποψηφίων μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ θα γίνει ανάρτηση του Πίνακα Διοριστέων στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Skip to content