Προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 2Κ/2024 για τα Νοσοκομεία: Πίνακας Θέσεων.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 817 μονίμων υπαλλήλων αποκλειστικά για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη αυτή του ΑΣΕΠ ολοκληρώνει σε πρώτη φάση το σχέδιο ενίσχυσης των νοσοκομείων, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα είχε εκδώσει και την προκήρυξη 5Κ/2023 για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ.

Το ΑΣΕΠ θα δημοσιοποιήσει περίληψή της η οποία θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα, ειδικότητα, περιοχή και νοσοκομεία.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη επιτρέπει την ελεύθερη συμμετοχή χωρίς τον “κόφτη” του 1ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία διέπονται από ειδικό καθεστώς προσλήψεων, μέσω ΑΣΕΠ.

Ο νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ αφορά υποψηφίους κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ωστόσο πολύ σημαντικό “μερίδιο” στην κατανομή των θέσεων θα λάβουν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ.

Η νέα προκήρυξη 2Κ/2024 θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τις ειδικότητες:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες (200) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

 • ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 • ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 • ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ.

 • ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ.

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE),

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ.

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ.

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΣΥ

 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξακόσιες δέκα επτά (617) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ),

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,

 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην δημοσίευση του “Πίνακα Κατανομής Θέσεων” και ολόκληρης της προκήρυξης είναι, συνήθως, 5-7 μέρες.

Συνεπώς το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευτεί ολόκληρη η προκήρυξη η οποία θα περιλαμβάνει και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε τον Πίνακα Θέσεων ΕΔΩ.

Skip to content