Συντελεστές βαρύτητας του Τμήματος Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) που θα λειτουργήσει από το 2025 στην Θεσσαλονίκη.

Συντελεστές βαρύτητας του Τμήματος Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) που θα λειτουργήσει από το 2025 στην Θεσσαλονίκη.

Συντελεστές βαρύτητας του Τμήματος Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) που θα λειτουργήσει από το 2025 στην Θεσσαλονίκη. Icon-instagram-2 Icon-facebook-1 Icon-youtube-1 Tiktok Icon-linkedin-1 Συντελεστές […]

 ΑΣΕΠ 2ΓΔ/2024: Δεύτερη προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ 2ΓΔ/2024: Δεύτερη προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ 2ΓΔ/2024: Δεύτερη προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Icon-instagram-2 Icon-facebook-1 Icon-youtube-1 Tiktok Icon-linkedin-1 Εκδόθηκε ολόκληρη η προκήρυξη […]

 ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2024: Πρόσληψη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2024: Πρόσληψη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2024: Πρόσληψη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Icon-instagram-2 Icon-facebook-1 Icon-youtube-1 Tiktok Icon-linkedin-1 Εκδόθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ […]

Skip to content